Home

Gåva bostadsrätt med lån

Vilka blir skattekonsekvenserna vid gåva av bostadsrätt

 1. Precis som vid gåva av fastighet är det inte ovanligt att den som tar emot en bostadsrätt i gåva ger ett vederlag till gåvogivaren. Vederlaget kan vara kontanter till gåvogivaren men också att gåvotagaren övertar de lån som belastar bostadsrätten
 2. Betala eller ta över lån för hus eller bostadsrätt i gåva. Det är som sagt vanligt att man inom släkten ger bort en bostad i gåva och sedan betalar för bostaden vid sidan av. Om det är lagligt eller inte beror på hur du deklarerar överlåtelsen. Obs, tänk på att övertagande av lån räknas som betalning. Bostadsrätt
 3. Till gåvotagare lämnar jag härmed som gåva ovanstående bostadsrättslägenhet. Gåvobrev ska skickas till bostadsrättsföreningens styrelse tillsammans med. 1. ansökan om utträde ur bostadsrättsföreningen för gåvogivaren, 2. ansökan om inträde i bostadsrättsföreningen för gåvotagaren. Villkor (§§ 1-2 är valfria) §
 4. I och med att Bertil tar över en del av lånet så är det inte längre en ren gåva utan Anna ska deklarera en del som försäljning. I det här fallet tittar skattemyndigheten på hur stor andel av lägenhetens värde som Bertils lån, de 250 000 kronorna, motsvarar av marknadsvärdet idag, alltså (250 000 / 2 000 000) vilket blir 12,5%
 5. Gåvobrev - bostadsrätt Gåvogivare 1* Fält markerade med * är obligatoriska. Tänk på att det alternativ du/ni väljer (gåva/köp, övertagande av lån eller inte etc.) kan påverka eventuell vinst eller förlust som ska redovisas till Skatteverket

Gåva. För att en gåva ska föreligga ska tre kriterier vara uppfyllda. Den ska bygga på frivillighet, Det ska finnas en gåvoavsikt, och; Det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren. En gåva ses som en benefik överlåtelse. En gåva utlöser inte kapitalvinstbeskattning. Huvudsaklighetsprincipe Gåva. Överlåts lägenheten genom gåva ska gåvobrev upprättas och skickas till föreningen. Överlåtaren kan skriva ett eget gåvobrev eller använda en färdig mall. Om gåvomottagaren inte redan är medlem i bostadsrättsföreningen ansöker personen om medlemskap och styrelsen beslutar om eventuellt godkännande Vad ska jag tänka på vid gåva avseende bostadsrätt? Föreningen ska underrättas om gåvan, vanligen genom en ansökan om medlemskap i föreningen. Vägras medlemskap blir gåvan ogiltig

Låna till bostadsrätt Hos oss kan du låna till bostadsrätt mellan 200 000 och 10 000 000 kronor. Räntan sätts utifrån hur mycket du vill låna i förhållande till värdet på boendet gÅvobrev bostadsrÄtt - ge bort bostadsrÄtt Ovanstående blankett för för att skriva över bostadsrätt till barn, sambo, make, etc som gåva är gratis. Se även Gåvobrev bostadsrätt utan övertagande av lån för bostadsrätt

Hus eller bostadsrätt i gåva mot betalning Regler & skat

Precis som vid gåva av fastighet är det inte ovanligt att den som får en bostadsrätt i gåva ger något i ersättning till givaren. Detta så kallade vederlag kan förstås vara kontanter, men också att gåvotagaren tar över lån på lägenheten Att man har giftorätt i en bostadsrätt innebär inte att man är solidariskt ansvarig för lånet, utan det måste i så fall finnas ett avtal därom med kreditgivaren/banken. Det händer i sällsynta fall, att gåvogivaren av någon anledning själv vill behålla hela skulden

Om du ska ge en bostad, del av en bostad eller en summa pengar till ditt barn (för att exempelvis finansiera kontantinsatsen) bör ett gåvobrev upprättas. När du ger en gåva till ditt barn eller barnbarn, ses den som huvudregel som ett förskott på arv. Det innebär att gåvans värde ska räknas av från arvet i framtiden Om ni ger bort ert hus med taxeringsvärdet 1 238 000 kr som gåva till er son och er son därvid tar över ett lån på fastigheten på 1 438 000 kr kommer transaktionen såväl inkomst- som som stämpelskattemässigt att betraktas som ett köp. Det övertagna lånet räknas som vederlag, dvs. köpeskilling, och vederlaget överstiger taxeringsvärdet Detta gäller vid gåva av fast egendom (mark med eller utan hus), bostadsrätt och tomträtt. Gåvobrev bör alltid skrivas oavsett krav för giltighet Generellt sett är det alltid en god idé att skriva ett gåvobrev vid de tillfällen du tänker ge bort någonting med ett större värde, vare sig det gäller fast eller lös egendom Vi har tänkt att jag ska ha 50% av bostadsrätten i gåva och att vi efteråt tar ett gemensamt lån. Ordstyrende i brf råd efter samtal med en mäklare är att vi inte ska göra det på det sätt. Kan det påverkar prisbildning på en ort eller vad kan problemet vara

Gåvobrev bostadsrätt, överlåtelse avtal gåv

 1. Hjälper du ditt barn med bostadsköpet genom att ta lån tillsammans med barnet, låna ut eller ge pengar? Detta är frågorna du bör ställa dig om du vill hjälpa ditt barn med bostad: Hjälp i form av gåva eller lån? För att få köpa en bostadsrätt måste köparen bli medlem i bostadsrättsföreningen
 2. Denna mall är exempel på hur avtalet om gåva kan skrivas. rådgör med jurist. HSB Skåne tar inget ansvar för parternas rättsförhållanden eller konsekvenser av mallens användning. om att denna ska godkänna gåvotagaren som medlem i bostadsrättsföreningen
 3. Vederlaget kan vara kontanter till gåvogivaren eller att gåvotagaren övertar de lån som belastar bostadsrätten. För att avgöra om överlåtelsen av en bostadsrätt ska betraktas som en gåva eller ett köp utgår man istället från bostadsrättens marknadsvärde

1. Hjälpa till med kontantinsats. Ett sätt är att hjälpa till med kontantinsatsen. När du ska köpa bostad får du som mest låna 85 procent av bostadens pris i form av ett bostadslån. De resterande 15 procenten måste du själv betala i form av en kontantinsats För gåva av fastighet ska anses fullbordad krävs skriftlig handling som skrivits under av både givare och gåvomottagare och att gåvobrevet innehåller en överlåtelseförklaring. För gåva av lös egendom räcker det med att gåvan är överlämnad. Mall för gåvobrev som PDF. Här kan du köpa och ladda ner en mall för Gåvobrev som PDF Vederlaget kan vara kontanter men lika gärna vara övertagande av lån. Vilka blir skattekonsekvenserna vid gåva av bostadsrätt? Se upp med det här! Juridisk ordbok Gåva; Kontakta oss på 0771-985 200 eller info@helpforsakring.se. Din försäkring. Hitta din försäkring här! HELP Försäkring.

Ska du köpa bostaden tillsammans med någon bör ni båda stå på lånet. Fördelen är dels ett delat ansvar och dels att det ger er större chans att få lånet. Som gemensamma låntagare är ni solidariskt ansvariga för lånet, vilket innebär att ni har ett lika stort ansvar gällande lånen En andel av bostadsrätt överlåts på samma sätt som en hel bostadsrätt men med angivande av andelens storlek. Tänk på att ange hela priset som betalas för lägenheten, även om betalning till viss del sker genom övertagande av lån eller liknande Gåvobrev bostadsrätt - Med övertagande av lån Gåva beträffande bostadsrättslägenhet skiljer sig från gåva avseende fast egendom. Avgörande för att en gåva avseende bostadsrättslägenhet ska kunna gå igenom är att både gåvogivaren och gåvotagaren ansöker hos bostadsrättsföreningen om att gåvotagaren ska godkännas som medlem i bostadsrättsföreningen Ja, det är möjligt att i gåvohandlingen reglera villkor om att viss betalning ska utgå eller att ett visst betalningsansvar ska övergå. Försäljningen kommer att ses som ett så kallat blandat fång, vilket innebär att en del ses som en försäljning och den andra delen ses som en gåva Vid bedömning om bostadsrätten har köpts, sålts eller givits bort i gåva jämförs priset med bostadsrättens marknadsvärde. Skriver du ett köpekontrakt och säljer bostadsrätten till ett pris som understiger marknadsvärdet, exempelvis till en närstående, kan överlåtelsen delvis anses som försäljning och delvis som gåva

Vad händer skattemässigt om jag ger bort en del av min

För en bostadsrätt med en prislapp på två miljoner behövs det, Om det inte är en gåva utan ett lån, Då delar man lånet med sitt barn För att avgöra om det är gåva eller köp jämförs betalningen med fastighetens taxeringsvärde det år som överlåtelsen sker. För att bestämma om stämpelskatt ska tas ut jämför man betalningen för fastigheten med 85% av föregående års taxeringsvärde Gåva - Att ge bort en bostad är i grund och botten att överlåta den till någon annan. Han är nu klar med studierna jobbar och vill ta över lån och äga 100% av bostadsrätten. Min dotter och jag äger en bostadsrätt med 90 % av dottern och 10 % av mig Villkor i samband med gåva. Om Per lägger just dessa pengar på att köpa t ex en bostadsrätt, Frågan är då om en fastighet, eller en del av en fastighet, som delvis finansieras med lån och delvis med medel som är enskild egendom, är enskild egendom

 1. De har en bostadsrätt med gemensamma lån och han har en bil. Mamma vill ha bilen så länge hon kör. Jag får väl skriva över den på henne efter bouppteckning och sedan ger hon mig pengarna vid försäljning. Avtalet om överlåtelse genom köp och gåva upprättas skriftligen och skrivs under av er båda
 2. Vid gåvor av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt är det enligt lag tvingande att upprätta ett gåvobrev. Ett gåvobrev fungerar då som ett köpekontrakt. Vid gåva av lös egendom krävs inget gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig
 3. Avyttring. Med avyttring avses försäljning, byte och liknande överlåtelser av tillgångar. Andra exempel på sådana överlåtelser är apport, expropriation, upplåtelse av nyttjanderätt på obegränsad tid och marköverföring genom fastighetsreglering om ersättning utgår i pengar (44 kap. 3 § IL, 45 kap. 5-6 §§ IL).Gåva av fastighet mot ersättning i form av en annan fastighet.
 4. Gåvobrev bostadsrätt - Med övertagande av lån Gåva beträffande bostadsrättslägenhet skiljer sig från gåva avseende fast egendom. Avgörande för att en gåva avseende bostadsrättslägenhet ska kunna gå igenom är att både gåvogivaren och gåvotagaren ansöker hos bostadsrättsföreningen om att gåvotagaren ska godkännas som medlem i bostadsrättsföreningen
 5. mamma (nu avliden).
 6. st 15 procent av bostadens pris kontant, en så kallad kontantinsats. Det innebär att om bostaden exempelvis kostar 2 miljoner kronor behöver du betala 300 000 kronor kontant
 7. Drygt sex av tio är beredda att hjälpa sina barn ekonomiskt för att de ska ha råd att flytta hemifrån. Det visar en Sifo-undersökning som Nordea beställt. Samtidigt gör många misstag när barnen ut ur boet - vilka bäddar för framtida konflikter. - I vår iver att hjälpa våra barn glömmer vi vad en så stor ekonomisk handling verkligen innebär, säger Caroline Törnquist.

Innan du överhuvudtaget går med på att bli medlåntagare bör du som att reda ut om beloppet är en gåva eller ett lån, enkelt går in som delägare av bostadsrätten För en förening med lån på 15 000 kronor/kvadratmeter: Månadsavgift vid 2 % ränta: BRF Vätterosen (Vasastan/Norrmalm) - 53 430 kr/kvm. BRF Vargen 8 (Norrmalm) - 35 454 kr/kvm Ett lån på 100 000 kr till 3,45% ränta med en återbetalningstid på 5 år och 0 kr i uppläggningsavgift samt 0 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på totalt 3,51 % (2020-06-26). Du behöver godkänna funktionella cookies för att vi ska kunna visa detta innehåll Pantsättning av bostadsrätt registreras i lägenhetsförteckningen. För bostadsrätter finns det inga pantbrev. Då behöver du i stället meddela bostadsrättsföreningen om att du har pantsatt bostadsrätten så att de kan registrera lånet i lägenhetsförteckningen

Olika former av överlåtelser Rättslig vägledning

Min far äger en bostadsrätt (inga lån). Han har flyttat till ett äldreboende. Min brorsa ska ta över lgh. Antingen får min bror lgh o jag motsvarande summa alt. bror lgh och han ger mej halva summan. Är det nåt jag bör Klicka här för att ladda upp blankett avseende Gåvobrev bostadsrätt med övertagande av lån i pdf format: Gåvobrev bostadsrätt med övertagande av lån Ibland vill man kombinera gåva av fastighet med ett vederlag, i form av kontanter, en skuld eller en revers, från mottagaren. Skälet kan vara att till exempel uppnå rättvisa mellan barn. Om man vill att mottagaren av gåvan ska slippa betala stämpelskatt när lagfart utfärdas måste vederlaget vara mindre än 85 procent av taxeringsvärdet året före det år då lagfart beviljas

Överlåtelse genom försäljning, byte eller gåva Riksbygge

Gåva utgörs enligt huvudregeln av en så kallad benefik rättshandling som innebär att mottagaren får en förmån utan vederlag på givarens bekostnad. Gåvobrev används i vissa situationer när givaren vill ge bort något som en fastighet, del av en fastighet, bostadsrätt till sin partner eller en summa pengar till sitt barn Amorteringar på lån som har skett med medel från försäljning av del av föreningens fastighet. Föreningen bygger om en vind och säljer som bostadsrätt Föreningen inreder en lägenhet på vinden och upplåter den med bostadsrätt för 1 500 000 kronor. Om medlemmen fick bostadsrätten genom gåva, arv,. Så fungerar lån med bostaden som säkerhet. Att låna pengar med sin bostadsrätt, villa eller fritidshus som säkerhet är oftast ett smartare val än blancolån, snabba kortkrediter eller att handla på avbetalning. När du tar ett lån med bostaden som säkerhet använder banken din bostad som pant. Detta ifall det skulle uppstå en situation där du inte längre kan betala för ditt bolån

Vad ska jag tänka på vid gåva avseende bostadsrätt

Bostadsrättslån - låna till bostadsrätt tryggt till bra

 1. Jag fick som gåva 1992 1/3 av farfars fritidshus byggt 1931. 2004 sålde 2017 en villa med vinst. Tror att dom betalat vinstskatten redan på den försäljningen. Dom köpte samma år en bostadsrätt som dom nu kommer att sälja med äger 1/3 och andra 2/3. Det finns inga lån på huset. Delas mäklararvode mm 50/50.
 2. st 782000 eller helst ännu lägre innan du ger bort huset som gåva. Annars kommer det räknas som försäljning med kapitalvinstskatt m.m. Du behöver alltså betala av
 3. rättigheter och skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen. Lägenheten tillträds i befintligt skick. Gåvogivaren och gåvotagaren förbinder sig att gemensamt ansöka till bostadsrättsföreningens styrelse om att denna ska godkänna gåvotagaren som medlem i bostadsrättsföreningen. 3
 4. Finansportalen kan i samarbete med svenska Lexly erbjuda dig att via nätet steg för steg själv upprätta ett gåvobrev med hjälp av förprogrammerade frågor utformade av experter och jurister. På så vis kan du vara säker på att din handling innehåller just det du vill ha och behöver men till en bråkdel av kostnaden det tar att anlita en jurist- eller advokatbyrå på stan
 5. Här kan du enkelt skriva ett gåvobrev online till fast pris. Du svarar på ett par frågor, samma frågor som juristen skulle ställa till dig vid ett möte. Utifrån dina svar skapas därefter ett juridiskt korrekt gåvobrev som är skräddarsytt efter just din situation och dina förutsättningar

Gåvobrev bostadsrätt, överlåtelseavtal gåv

Gåva kan bestå av pengar som föräldrarna sätter in på bankkonto i barnets namn. Men när föräldrar vill ge barnen fast egendom, bostadsrätt eller tomträtt, aktier eller liknande, (FB 13:6, 10), måste vissa formkrav uppfyllas för att gåvan skall bli giltig Kalkyler, förstasidan. Skatteprogrammets kalkyler är samlade i en programdel, där du på förstasidan kan välja att skapa en ny kalkyl via knappen Skapa.. Du kan även skapa nya kalkyler via knappen Ny uppe till höger på sidan i Kalkyler samt med menyvalet Kommando.. Redan skapade kalkyler visas i programdelens navigeringsträd samt i listan över befintliga kalkyler som finns på. Tillstånd krävs även vid mottagande av gåva av fast egendom, bostadsrätt med mera. Detta gäller också om barn som fyllt 16 år ska driva näring. Tillstånd behövs även om barnet ska ta ett lån eller om barnets pengar ska lånas ut Stämpelskatt är den skatt du får betala när du köper en fastighet eller tomträtt, men även när du tar ut en inteckning i fastigheten. Här hittar du information om stämpelskatt och andra avgifter och när du ska betala. Här kan du också beräkna din preliminära stämpelskatt

Gåvobrev - bostadsrätt med övertagande av lån Dokumentegenskaper. Kategori: Gåvor: Sidor: 2: 350:- Beställ. Du får bättre värde om du köper Företagspaketet för 6 eller 12 månader! SE ERBJUDANDE. SNABBT OCH ENKELT. Ladda ner; Anpassa; Spara; Skriv ut; Klart. Därför är det viktigt att i gåvosammanhang skilja mellan hus/lokal vars mark du äger, och hus som du nyttjar med bostadsrätt. Hus och villor är oftast del av en fastighet (knutna till marken) En fast egendom kan bland annat vara en jordbruksfastighet, ett vattenområde eller en villa vars mark du äger Bostadsrätt med lån gåva Offshore och skatteplanering. Visa ämnen Visa inläg Ett gåvobrev använder man för en gåva som ska vara mottagarens enskilda egendom. Det är ett sätt att se till så att mottagaren får behålla hela gåvan vid en eventuell skilsmässa.Det finns fördelar med att egendomen i stället är giftorättsgods varför det ofta också går att ange att gåvomottagaren får göra om gåvan till giftorättsgods med hjälp av äktenskapsförord Som enda aktör i Sverige erbjuder allabrf.se gruppupphandling av BRF-lån. Uppnå lägsta möjliga räntenivåer för er bostadsrättsförening

Skattekonsekvenser vid gåva av bostadsrätt - HELP Försäkrin

 1. Köpa lägenhet är en stor investering - och ofta dyrt, särskilt när det krävs 15 procent i kontantinsats. Börja med automatiskt månadssparande, ta lån med en medlåntagare, eller kanske välj ett billigare boende i väntan på drömboendet. Här får du massor av knep och råd av Emma Persson, SBAB
 2. Det är inte säkert att banken går med på att du finansierar kontantinsatsen till villan med ett sådant lån, eftersom ett bolån har säkerhet (bostadsrätten) kopplat till sig. För säkert svar skulle jag alltså rekommendera att kontakta banken
 3. Landets bostadsrättsföreningar kan sammanlagt spara runt tre miljarder årligen genom att förhandla om sina räntor. Detta visar bl.a. en tidigare publicerad studie från Allabrf i Svenska Dagbladet. Allabrf breddar nu tjänsten Anbudskollen med upphandling av BRF-lån. - Tillsammans är landets BRF:er en maktfaktor som kan sätta stor press på bankerna
 4. st 500 000 kronor för bostadsrätt eller 900 000 kronor för en Att spara till barnbarn är en fin gåva som kan få utrymme i ens pension om man bara planerar.

Gåvobrev bostadsrätt - Advokatfirman von Schéel

Tips till föräldrar som vill hjälpa sina barn med

Gåvobrev, bostadsrätt flera lån på bostadsrätten. Det innebär att gåvotagaren delvis betalar för gåvan. regel inte ska gälla måste ett villkor om detta finnas med i gåvoavtalet. Vid gåvor till andra än. Ge bort lägenhet som gåva utan ersättning Bostadsrättsforum. Om jag förstått det rätt så är det själva överlåtelseavtalet som utformas som gåvobrev med de formkrav som gäller för överlåtelse av bostadsrätt Låna pengar snabbt och utan säkerhet. Med ett privatlån hos oss så får du alltid pengarna direkt till ditt bankkonto, dessutom har våra lån låg ränta Börja med att räkna ut hur mycket du kan låna för att se hur mycket du har råd att köpa en bostad för. Det kan vara pengar du fått från en bostadsförsäljning, som du sparat, arv eller gåva. Månadsavgift till bostadsrättsföreningen eller boyta för villa

Belgien natur | belgien är huvudsakligen ett lågt liggande

Hus med lån som gåva skatter

Ingår privata skulder i bodelning med sambo? Det korta svaret är att din sambos privata lån ingår i bodelningen om er samboegendom är pantsatt för lånet eller om din sambo har använt pengarna från lånet till att köpa eller renovera samboegendom. Skulden kan också ingå om pengarna har använts till annat, men din sambo inte har egna tillgångar som täcker lånet I regel behöver inte gåvor registeras hos skatteverket, men i vissa fall skall överlåtanden inom äktenskap registeras som gåva mellan makar för att vinna juridisk giltighet. Ger man bort en fastighet gäller delvis andra regler, i detta fall krävs gåvobrev och givaren kan komma att behöva betala skatt om exempelvis mottagaren tar över ett aktivt lån kopplat till fastigheten Istället för att de överenskomna priset ska det framgå att det handlar om en gåva. på samma sätt som en hel bostadsrätt men med angivande av exempelvis övertagande av lån Tillbaka Hur gör jag då jag vill att min bostadsrätt ska ägas av både mig och min sambo? Fråga. Jag köpte en bostadsrätt för några år sen. Nu har min pojkvän flyttat in och vi vill att bostaden ska ägas gemensamt av oss båda Ett lån med säkerhet innebär att banken har rätt till någonting du äger ifall du inte kan betala tillbaka ditt lån. Den vanligaste lånetypen när det kommer till lån med säkerhet är bolån, där du har din bostad som säkerhet

Gåvobrev fastighet - Med övertagande av lån (mall) | Sign OnDeklaration - Tips för att minska skatten vid försäljninggåvobrev finns på PricePi

Privatlån - låna pengar till bra ränta. Låna utan säkerhet - ränta mellan 3,60-6,80 %. Drömmer du om att göra om i badrummet, bygga om hemma, byta till nya vitvaror eller ett helt nytt kök Med avyttring avses försäljning, byte eller därmed jämförlig överlåtelse av egendom gåva och bodelning utlöser inte kapitalvinstbeskattning hos överlåtaren, d.v.s. lån av en individualiserad sak, t.ex. en gräsklippare,. Med gåva menas att överlåta någonting värdefullt utan ersättning. Dock är det inte lika mycket krav när en bostadsrätt överlåtes jämfört med en fastighetsöverlåtelse. Men eftersom Dejan inte hade tillräckligt hög inkomst för att kunna få låna pengar så fick han låna pengarna av sin pappa istället

 • Nästa Fingerprint aktie.
 • Luno Nigeria office.
 • Design Twitch logo.
 • Vanaf welk bedrag spaargeld belasting betalen.
 • Soorten puzzels met woorden.
 • Stora hyresrätter Stockholm.
 • Best cryptocurrency trading platform Australia.
 • Fastighetsbyrån Göteborg Öster.
 • Himalayan Bank Annual Report.
 • Golden Palace Casino.
 • Species 2.
 • Fauteuil scandinave gris anthracite.
 • Trezor promo code 2020 Reddit.
 • Revolut betalningslänk.
 • United States of America quarter dollar value in Philippines.
 • Hashtag Investing Reddit.
 • BaFin Erlaubnisantrag.
 • Mondi mağazaları.
 • Blockchain from scratch.
 • RTL Z Beursspel prijzen.
 • Awab pall.
 • XRP/USD Chart.
 • Vilken bikupa ska man välja.
 • Kisar synonym.
 • Crypto mining Perth.
 • Skicka paket från Norge till Sverige.
 • IBM Blockchain Getting started.
 • SMH svenska.
 • Http bet Naija.
 • Antminer S9 14th.
 • Tomt romohöjden.
 • Google Doodle.
 • Married at First Sight Australia stream.
 • Linux run Android apps.
 • Wohnzimmer Uhren.
 • Tillväxtverket östersund lediga jobb.
 • Fastighetsförvaltare lön.
 • Puzzelstad woordzoekers.
 • Buy iTunes gift card with Bitcoin.
 • Järva krog NYHETER.
 • 1177 logga in journal.