Home

Samhällsvetenskapsprogrammet poängplan

Poängplan Samhällsvetenskapsprogrammet - Upplands-Br

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET (SA) POÄNGPLAN LÄSÅRET 2020/21 Gymnasiegemensamma KURSKOD POÄNG ÅR 1 20/21 ÅR 2 21/22 ÅR 3 22/23 ämnen POÄNG POÄNG POÄNG Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 SVESVE01 100 100 Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 SVESVE02 100 100 Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 SVESVE03 100 100 Engelska 5 ENGENG05 100 10 Samhällsvetenskapsprogrammet åk 3; Inriktning Beteendevetenskap. Poäng. Filosofi 1. 50. Gymnasiearbete. 100. Humanistisk specialisering Kriminologi. 100. Individuellt val. 100. Kommunikation. 100. Ledarskap och organisation. 100. Religionskunskap 1. 50. Religionskunskap 2. 50. Sociologi. 100. Svenska 3. 100. Totalt. 85 Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP Denna poängplan gäller för elever som startat åk 1 ht 2015 2015/16 2016/17 2017/18 GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 POÄNG KURSKOD POÄNG ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 Engelska 5 ENGENG05 100 100 Engelska 6 ENGENG06 100 100 Historia 1b HISHIS01b 100 100 Idrott och hälsa 1 IDRIDR01 100 50 5 Poängplan Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskap Beteendevetenskap År 1 År 2 År 3 År 1 År 2 År 3 Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5100 100100 Engelska 6 100 100 100 Idrott och hälsa 1 100 50 50 50 50 Matematik 1b100 100 100 Matematik 2b 100 100 100 Naturkunskap 1b100 100 10

samhällsvetenskapsprogrammet - skolverke

Poängplan; Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng; Engelska 5. 100. Engelska 6. 100. Historia 1b. 100. Idrott o hälsa 1. 100. Matematik 1b. 100. Matematik 2b. 100. Samhällsvetenskapsprogrammet POÄNGPLAN Sid 1/2 Gymnasiegemensamt 1150 p ÅK 1 ÅK 2 ÅK 3 Engelska 5 100 Engelska 6 100 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 50 50 Matematik 1b 100 Matematik 2b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100 Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 10 Samhällsvetenskapsprogrammet POÄNGPLAN Sid 1/2 Gymnasiegemensamt 1150 p Kurskod ÅK 1 ÅK 2 ÅK 3 Engelska 5 ENGEN05 100 Engelska 6 ENGEN06 100 Historia 1b HISHIS01B 100 Idrott och hälsa 1 IDRIDR01 50 50 Matematik 1b MATMAT01B 100 Matematik 2b MATMAT02B 100 Naturkunskap 1b NAKNAK01B 100 Religionskunskap 1 RELREL01 50 Samhällskunskap 1b SAMSAM01B 10

Poängplan Samhällsvetenskapsprogrammet - Vårgårda kommu

Program - Skolverke

Samhällsvetenskapsprogrammet på Thomasgymnasiet. Vi vill att du ska lära dig mer om dig själv och om den värld vi lever i. Att våga utveckla dina tankar och åsikter i samspel med den kunskap som utbildningen ger dig. Vi tror på värdet av att alla ska få uttrycka sin åsikt. Vi gör dig till en medveten samhällsmedborgare Poängplan Samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning samhällsvetenskap. Programfördjupning (300 poäng) Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering; Journalistik, reklam och information 1; Naturkunskap 2 Är du engagerad i vad som händer i din omvärld Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som vill få en ökad förståelse om hur världen fungerar. Du får en bred grund inom samhällsvetenskap med fokus på bland annat demokratifrågor och levnadsvillkor men också samspelet mellan individ och samhälle På Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap tränas du i att se samhällsfrågor och problem ur olika perspektiv. Läs mer här. Cookies ger oss information om hur du använder sajten, Om Påhlmans Gymnasium och poängplan. Poängplan och ansökningskod

programmet som tar dig in i världshändelsernas centrum. Du som väljer Samhällsvetenskapsprogrammet har ett intresse för människans beteende, hur hon kommunicerar, internationella relationer och historia. Undervisningen utgår från begreppen demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö ur både ett svenskt och internationellt perspektiv Poängplan. Poängplan för Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap (pdf, 113 kB, öppnas i nytt fönster) Programfördjupning (300p) Naturkunskap 2; Digitalt skapande; Gränssnittsdesig Samhällsvetenskapsprogrammet. Genom kreativa, lustfyllda, arbetssätt når vi målen för. samhällsvetenskapliga programmet. Förutom att du får en bred. samhällsvetenskaplig grund och högskolebehörighet får du också digital kompetens och fördjupade kunskaper inom någon av våra tre profiler. Inriktning beteendevetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet - Inriktning Beteendevetenskap. Vill du förstå människan och vad som påverkar dem ska du välja SAM Beteende. Du läser psykologi, sociologi och pedagogik som lägger grunden för yrken som psykolog, skribent, lärare och polis. Genom våra case kommer du utveckla metoder för att sammanställa, jämföra.

POÄNGPLAN FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET Inriktning Samhällsvetenskap Start lå 20/21 Kurskod Ämne Gymnasiegemensamma ämnen 1150p HT VT HT VT HT VT Poäng ENGENG05 Engelska 5 50 50 100 ENGENG06 Engelska 6 50 50 100 HISHIS01b Historia 1b 50 50 100 IDRIDR01 Idrott och hälsa 1 25 25 25 25 10 Poängplan / Course plan Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhälle / Social Studies Programme Vänligen observera vi tar emot elever i årskurs 2 och 3 från andra inriktningar av samhällsprogrammet (främst beteende), förutsatt att det är möjligt att sätta samman en fungerande studieplan Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning Beteendevetenskap Obs! Det här är endast ett exempel för att visa hur programmet är upplagt. Eleven ser sin poängplan på skolans lärplattform (Lärum). Ämne/Kurs Kurskod Poäng Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Gymnasiegemensamma ämnen HT VT HT VT HT VT Engelska 5 ENGENG05 100 50 5 Poängplan Samhällsvetenskapsprogrammet SA20 Poäng Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 20/21 21/22 22/23 Engelska 5 ENGENG05 100 100 Engelska 6 ENGENG06 100 100 Historia 1b HISHIS01b 100 100 Idrott och hälsa 1 IDRIDR01 100 33 33 34 Matematik 1b MATMAT1b 100 100 Matematik 2b MATMAT02b 100 10 Total poängplan för samhällsvetenskapsprogrammet med startår 2021

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Journalist, jurist eller polis? Det är några möjliga yrken att studera vidare till. Poängplan. Gymnasiegemensamma ämnen 1150. Engelska 5, 6 200. Historia 1b 100. Idrott och hälsa 1 100. Matematik 1b, 2b. Poängplan Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad 2016. Med reservation för ändringar. Samhällsvetenskapsprogrammet Körsångsprofil (2500 poäng) Årskurs 1 . Årskurs 2 . Årskurs 3 . Gymnasiegemensamma ämnen (1150 poäng) Svenska 1 100 Svenska 2

Poängplaner - Lunds kommu

 1. Lundellska skolan, Lägerhyddsvägen 36, 756 43 Uppsala Org.nr 212000-3005 Tel vxl: 018 727 99 0
 2. På samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap lär du dig om varför människor agerar och beter sig på olika sätt. Utbildningen ger dig också insyn i hur samhället påverkar den enskilda individen. Du får också gå från teori i klassrummet till praktik bland annat genom att arbeta med verkliga projekt
 3. Kurs Kurskod år 1 år 2 år 3 Poäng Gymnasiegemensamma ämnen 1150 Engelska 5 ENGENG05 100 100 Engelska 6 ENGENG06 100 100 Idrott och Hälsa 1 IDRIDR01 50 50 100 Matematik 1b MATMAT01b 100 100 Matematik 2b MATMAT02b 100 100 Religionskunskap 1 RELREL01 50 50 Samhällskunskap 1b SAMSAM01b 100 100 Historia [
 4. Poängplan för Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap. Inriktning Beteende­vetenskap. Är du mest intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom det beteendevetenskapliga området ska du, inför årskurs 2, välja inriktningen beteendevetenskap
 5. Samhällsvetenskapsprogrammet lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan. Inriktningar På Platengymnasiet kan du välja mellan tre olika inriktningar inom samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet. Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig förståelse för omvärlden och individen, lokalt som globalt och förbereder dig för fortsatta studier och möjligheter att få världen som arbetsplats. Inriktningen beteendevetenskap fokuserar på människors utveckling, samhällets strukturer, etik, kommunikation. Då kan inriktningen beteendevetenskap på Samhällsvetenskapsprogrammet vara något för dig. Här ska du få kunskaper i psykologi, sociologi och pedagogik. Andra viktiga ämnen du får fördjupa dig är samhällsvetenskap, kommunikation rättskunskap, socialpsykologi, etnologi och socialantropologi. Du utvecklar förmågan att se samband och. Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Utbildningen passar dig som är intresserad av hur samhället är uppbyggt och hur det styrs. Du får en bred allmänbildande utbildning och möjligheten att studera vidare på högskola. Under utbildningen studerar du vad som påverkar och vad som sker i samhället på lokal och global nivå

samhÄllsvetenskapsprogrammet programplan samhÄllsvetenskapsprogrammet detta dokument Är skapat av frÅgasyv.se 1150 p + 300 p + 350 - 450 p + 300 - 400 p + 200 p + 100 p = 2500 p gymnasie-gemensamma Ämnen program-gemensamma Ämnen inriktning program-fÖrdjupning individuellt val gymnasie-arbete yv oleutbildningar! meritpoäng får du genom t er Total poängplan för. Samhällsvetenskapsprogrammet. Programmet ger dig stora möjligheter till fortsatta studier och är särskilt lämpligt för dig som vill läsa vidare inom det samhällsvetenskapliga området på universitet och högskola. Poängplan är en förteckning över alla de kurser du kommer att läsa under din gymnasietid

Ladda ner poängplan för samhällsvetenskapsprogrammet (pdf) Vetenskapligt förhållningssätt och variation i arbetssätt. Vi lägger upp arbetet så att du successivt tränas in i ett allt mer vetenskapligt förhållningssätt. Du får formulera en frågeställning, arbeta undersökande och sedan presentera resultatet muntligt eller i en. Poängplan för det samhällsvetenskapsprogrammet, specialpedagogisk profil. För att kunna söka vår utbildning behöver du också ha dokumenterade specialpedagogiska behov av särskilt stöd i skolan. På Östra Reals specialpedagogiska profil innebär det att du som elev erbjuds möjligheten att tillgodose dig undervisningen i en. SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET POÄNGPLAN POÄNGPLAN MÄNNISKANS UTVECKLING OCH SAMSPEL MÄNNISKAN I FOKUS VÅRD OCH OMSORGSPROGRAMMET VAL AV INRIKTNING Du väljer programinriktning på våren i årskurs 1. HÖGSKOLEBEHÖRIGHET Du kan få grundläggande högskolebehörighet på detta program genom att anpassa kurserna inom det individuella valet Ladda ner poängplan för samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning beteende. På samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteende står människan i centrum. Du utvecklar kunskaper om samhällsförhållanden med betoning på samspelet mellan individ och samhälle. Du fördjupar dig i frågor om kommunikation, makt, beteende och demokrati Samhällsvetenskapsprogrammet. Inriktning Samhällsvetenskap. Kärnan i programmet är globala rättvisefrågor, språk, samhälle och miljö, med blick både mot historien och framtiden. På den samhällsvetenskapliga inriktningen arbetar vi tvärvetenskapligt

Samhällsvetenskapsprogrammet Kungsholmens västra gymnasiu

 1. På samhällsvetenskapsprogrammet kan du välja en av tre inriktningar: samhällsvetenskap, beteendevetenskap eller medier, information och kommunikation. Det är först till årskurs 2 som du väljer inriktning. Programmet är högskoleförberedande och ger dig en stabil grund för fortsatta studier vid universitet eller högskola
 2. ationsformer med diskussioner, debatter, se
 3. Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenska. Samhällsprogrammet. Du får en bred samhällsinriktad utbildning som bland annat ger dig kunskap om det nutida samhällets politiska utveckling. Du får granska begrepp som globalisering, nationalism, transnationalitet, etnicitet, religion och kön
 4. Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan. Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen
 5. Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig med intresse för samhällskunskap, historia, filosofi och religion. Du får fördjupa dig i politik, samhällets struktur och människors globala livsvillkor. Programmet ger en gedigen grund för fortsatta studier inom ämnen som kulturgeografi, statsvetenskap, informationsvetenskap, psykologi, nationalekonomi, sociologi och globalisering

Poängplan - Stenungsunds kommu

Poängplan för dig som påbörjar Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap höstterminen 2020. Medier, information och kommunikation Är du kreativ och vill jobba med bild, ljud och text i ett sammanhang är detta inriktningen för dig Poängplan Samhällsvetenskapsprogrammet. För oss är de viktigt att våra elever ges möjlighet till inflytande och att de aktivt kan påverka sin utbildning. Vi har ett rikt utbud av valbara kurser där du som elev själv har chansen att välja utifrån ditt önskemål och intresse Poängplan Samhällsvetenskapsprogrammet. Poängplan Ekonomiprogrammet. Poängplan Teknikprogrammet. Poängplan Handels- och administrationsprogrammet med affärs- och högskoleprofil. Poängplan Hummanistiska programmet. Poängplan Frisörprogrammet med teoretisk och högskoleförberedande profil

Ladda ner poängplan för samhällsvetenskaprogrammet, inriktning samhällsvetenskap. Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap ger dig en bred allmänbildning samt goda kunskaper om hur vårt och andra samhällen fungerar. Programmet ger behörighet till många högskoleutbildningar Samhällsvetenskapsprogrammet. På Bernadottegymnasiet läser du samhällsvetenskapsprogrammet som förbereder dig väl för vidare studier på högskola eller universitet. Det ger dig bred kunskap om hur individ, grupp och samhället förhåller sig till varandra utifrån olika ämnesperspektiv. Du får också goda färdigheter i användning. Samhällsvetenskapsprogrammet är ett studieförberedande program. Du får behörighet till många utbildningar på högskola och universitet. På Nordenbergsskolan arbetar vi målmedvetet för att alla elever skall få de kunskaper och verktyg som krävs för att klara fortsatta studier på ett bra sätt

Samhällsvetenskapsprogrammet - Kungstensgymnasiet i Stockhol

Poängplan - samhällsvetenskapsprogrammet - Västerås

 1. Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap med NPF*-anpassning. Vallentuna gymnasiums verksamhet med NPF-anpassning är till för dig som vill ha hjälp med struktur, stort fokus på individanpassning och en lugn arbetsmiljö. Vi har en genomtänkt verksamhet för dig som vill få goda förutsättningar för att ta gymnasieexamen
 2. Samhällsvetenskapsprogrammet ger en bred högskoleförberedande utbildning. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att samarbeta, vara kreativ, ta ansvar och finna lösningar på olika problemställningar. Ladda ner poängplan för samhällsvetenskapsprogrammet,.
 3. SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET POÄNGPLAN Gymnasiegemensamma ämnen 1150 Engelska 5 100 Engelska 6 100 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Matematik 2b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska 1 100 Svenska 2 100 Svenska 3.

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) är programmet för dig med ett stort intresse för omvärlden och en önskan om att göra skillnad i samhället. Hos oss finns inriktningarna beteendevetenskap, medier, information och kommunikation, och samhällsvetenskap. För Fredrika Bremergymnasiet är FN en central del av verksamheten På samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap får du utveckla din förmåga att se helheter, analysera och utvärdera. Här får du bland annat kunskap om hur vårt samhälle fungerar och varför vi människor beter oss och samspelar med varandra som vi gör, i såväl vardags- som yrkesliv Samhällsvetenskap. Kunskap om människor, deras livsvillkor, samhällena de lever i och strukturerna de skapar är centrala delar på Samhällsvetenskapsprogrammet på CyberGymnasiet. Det är en bred utbildning som syftar till att öka och fördjupa din förståelse för aktuella skeenden och deras historiska rötter. Kommunikation är en röd. Samhällsvetenskapsprogrammet. Du läser ett högskoleförberedande nationellt program under tre års tid, men din skolvecka och din undervisning kommer att vara anpassad eftersom vi har en specialpedagogisk profil på skolan. Vad innebär det att vara elev på ESS och vad säger lärarna om vår skola och sätt att undervisa

Du får också möjlighet att starta ditt eget företag och genom besök komma i kontakt med makthavare, jurister, ekonomer och företagare. Ekonomiprogrammet på Kungsholmens västra gymnasium ger dig förutsättningar att klara högskolestudier inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden POÄNGPLAN FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET START 2020 reviderad 191107 ÅK 1 ÅK 2 ÅK 3 GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150 p POÄNGKurs HT20 HT21 HT22 Engelska Engelska 5 100 100 Engelska Engelska 6 100 100 Historia Historia 1b 100 100 Idrott och hälsa Idrott hälsa 1 100. Poängplan Läsåret 21/22 Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap Kurskod Kurs Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 ENGENG05 Engelska 5 100 100 ENGENG06 Engelska 6 100 100 HISHIS01b Historia 1b 100 100 IDRIDR01 Idrott & hälsa 1 100 100 MATMAT01b Matematik 1b 100 10 Poängplan. Här hittar du poängplaner för samhällsvetenskapsprogrammet. År 2022-2025. inriktning beteendevetenskap år 2022 (pdf, 139 kB) inriktning medier, information och kommunikation år 2022 (pdf, 115 kB) inriktning samhällsvetenskap år 2022 (pdf, 138 kB Poängplan. Här hittar du poängplaner för samhällsvetenskapsprogrammet. År 2022-2025. inriktning beteendevetenskap år 2022 Pdf, 139 kB. (Pdf, 139 kB

Poängplan Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning Beteendevetenskap. Start 2020 År 1: År 2 År 3: Totalt antal poäng Kurskod: Kurs Poäng: Poäng Poäng: Poäng Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng: ENGENG05 Engelska 5: 100 100: ENGENG06 Engelska 6: 100 100: HISHIS01b Historia 1b: 100 100: IDRIDR01 Idrott och hälsa 1: 33 33 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET POÄNGPLAN POÄNGPLAN MÄNNISKANS UTVECKLING OCH SAMSPEL MÄNNISKAN I FOKUS VÅRD OCH OMSORGSPROGRAMMET VAL AV INRIKTNING Du väljer programinriktning på våren i årskurs 1. HÖGSKOLEBEHÖRIGHET Du kan få grundläggande högskolebehörighet på detta program genom att anpassa kurserna inom det individuella valet Samhällsvetenskapsprogrammet. Är du intresserad av samhällsfrågor - vad som händer i världen och varför? Poängplan. Ämnen år 1. Ämne Poäng. Svenska 1 100. Engelska 5 100. Matematik 1b 100. Samhällskunskap 1b 100. Historia 1b 100. Religionskunskap 1 50. Naturkunskap 1b 100. Moderna språk 100 Samhällsvetenskapsprogrammet är ett av gymnasieskolans bredaste program som förbereder dig för en mängd olika intressanta möjligheter att läsa vidare. På samhällsprogrammet får du utveckla din förmåga att tolka, förstå och förklara det som händer i samhället. Du kommer att studera samhällets organisation och funktion Samhällsvetenskapsprogrammet är en bred utbildning som ger dig variation i din skolvardag. Vi studerar samhället utanför klassrummet både lokalt, nationellt och globalt. För att du bättre ska få en helhetsbild och djupare förståelse av samhällsfrågor arbetar vi några gånger per år tvärvetenskapligt och i projektform

Poängplan - samhällsvetenskapsprogrammet - Västerås

Poängplan. Samhällsvetenskapsprogrammet (pdf, 120,07 KB) Fick du hjälp av informationen på sidan? Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre! Ja Nej Senast uppdaterad: 4 maj. Samhällsvetenskapsprogrammet är högskoleförberedande och rustar dig för studier inom ett brett område. Du studerar exempelvis frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö vilket ger dig ökad förståelse för hur olika faktorer påverkar oss att bygga ett hållbart samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag, på olika sätt, lokalt och globalt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område. Programmet är tydligt högskoleförberedande och sätter samhällsvetenskapen i centrum Samhällsvetenskapsprogrammet är för dig som är verkligt intresserad av hur människor och samhällen fungerar. Vi på Lerums gymnasium kan stolt erbjuda dig en av de bästa samhällsutbildningarna i regionen. Poängplan år 1 2021/2022 Poängplan år 1 2020/2021.

Samhällsvetenskapsprogrammet - Pauliskolan

På samhällsvetenskapsprogrammet utvecklar du dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien. Poängplan för elever som påbörjade utbildningen 2018 SE POÄNGPLAN HÄR. LÄR DIG PÅVERKA I FRAMTIDENS MEDIER. Är du intresserad av din omvärld och vad som händer i den? På Samhällsvetenskapsprogrammet lägger vi stor vikt vid aktuella samhällsfrågor och de genomsyrar undervisningen. Utbildningen behandlar frågor om bland annat demokrati,. Samhällsvetenskapsprogrammet ska utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Kunskapsområden som demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö utgör basen i programmet. Du får också studera olika maktstrukturer ur ekonomiska, sociala och politiska vinklar. Under utbildningen tränas du i att utveckla din. Poängplan Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad 2016. Med reservation för ändringar. Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktning samhällsvetenskap (2 500 poäng) Årskurs 1 . 20/21 . Årskurs 2 . 21/22 . Årskurs 3 . 22/23 . Gymnasiegemensamma ämnen (1 150 poäng) Engelska 5 10 Samhällsvetenskapsprogrammet sätter gemenskapen i fokus och här hittar du lätt nya vänner. Du möter kunniga och engagerade lärare som hjälper dig att nå dina mål så att du kommer till universitetet med de bästa förutsättningar. Vi ger dig en trygg grund att stå på och sätter både din kunskapsmässiga och din personliga.

Poängplaner Norra Reals gymnasiu

Poängplan för samhällsvetenskapsprogrammet (143 kB) Upplands Väsby kommun 08-590 970 00. E-post vasbydirekt@upplandsvasby.se. Öppettider måndag-onsdag 08.00-17.00 torsdag 08.00-18.00 fredag 08.00-15.15. Organisationsnummer: 212000-0019 . Postadress 194 80 Upplands väsby SAMHÄLLSVETENSKAP FÖR ELEVER MED ASD. Har du ASD/Aspergers syndrom kan du hos oss läsa Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap. Här på Danderyds gymnasium får du gå i en mindre klass med ca 10 elever. Läs mer om detta på sid (för elever med ASD). Klicka här för att se poängplan(med reservation för. Våra program. På skolan finns Naturvetenskapsprogrammet (NA) med inriktningarna natur-natur och natur-samhälle och Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) med inriktningarna samhälle-samhälle, samhälle-beteendevetenskap. Sedan 2019 har vi även även inriktningen medier, information och kommunikation. Ladda ner poängplan för elever med. På samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap får du utveckla din förmåga att se helheter och samband, att analysera, diskutera och utvärdera. Du läser ämnen som ger en större förståelse för dig själv och för andra människor och du lär dig att använda vetenskapliga metoder när du arbetar Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder dig för vidare studier och passar dig som är intresserad av samhällsfrågor, den värld vi lever i och hur människan och samhället fungerar och utvecklas både lokalt och globalt. Hos oss får du också en unik möjlighet att maxa din utbildning utifrån dina behov och intressen

Samhällsvetenskapsprogrammet Filbornaskola

 1. Du som väljer Samhällsvetenskapsprogrammet får en högskoleförberedande utbildning med fokus på världen, människan och medierna i ett globalt och hållbart samhälle. Du får en mångsidig utbildning och en bra grund för studier vid högskola och universitet
 2. sta.
 3. Poängplan. Ansök här. Intresseanmälan. Kontakta oss. Consensum gymnasieskola i Lund erbjuder Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt Språkintrodukton. Oavsett vilket program du väljer kan du ha en högskolebehörighet efter examen. Skolan ligger i en grönskande parkmiljö
 4. Poängplan. Teknik. Vård och omsorg / / / Samhällsvetenskap. Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar. Människan och samhället. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier.

Poängplaner Blackebergs gymnasiu

På samhällsvetenskapsprogrammet har du möjlighet att antingen välja inriktningen samhällsvetenskap eller beteendevetenskap. Gemensamt för de två är att vi arbetar med kunskaper och förmågor som förbereder dig på att vara med och förändra samhället Poängplan Beteendevetenskap. Att förstå människor och världen vi lever i. Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som vill förstå hur människor och samhället vi lever i fungerar. Du får bland annat lära dig om demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö Samhällsvetenskapsprogrammet. Samhällsvetenskapsprogrammet är det självklara valet för dig som vill förstå det nya informationssamhället och som vill lära dig mer inom områden som samhällsvetenskap, bildning och socialt entreprenörskap. Kategorier: Nationella program Poängplan (kurser) Visa poängplan. Inriktningar. Samhällsvetenskap. Denna inriktning erbjuder en fördjupning i de riktigt stora samhällsfrågorna. När du tar examen härifrån har du inte bara gedigna kunskaper i samhällskunskap, historia, religion, filosofi och geografi, utan kommer även ha läst kurser som internationella relationer.

Kitas - Samhällsvetenskapsprogramme

Vill du analysera och utveckla din egen ledarskapsförmåga? Om du vill ha svar på några av dessa frågor är Samhällsvetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap profil ledarskap något för dig Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan. Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen Är du intresserad av dessa frågor är samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap det självklara valet för dig. Ladda ner poängplan för SAM-programmet med inriktning beteendevetenskap. 10 december 2020, Anders Fajersson. Dela: Kategorier Du kan också läsa samhällsvetenskapsprogrammet i anpassad undervisningsgrupp. Det betyder undervisning i mindre klass med förstärkt mentorskap. I anpassad grupp kan du läsa inriktning beteendevetenskap. Poängplan samhällsvetenskapsprogrammet (PDF, 144 KB) Individuella val. Läs mer om samhällsvetenskapsprogrammet på Skolverkets.

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred grund för fortsatta studier. Tyngdpunkten ligger på olika samhällsvetenskapliga ämnen. Värdera information På samhällsvetenskapsprogrammet arbetar du utåtriktat med näringsliv, organisationer och myndigheter och du tränar upp din förmåga att kritiskt värdera information På samhällsvetenskapsprogrammet får du bland annat lära dig att analysera och förstå sammanhangen i det som händer just nu. Det som hände i Sverige och i världen igår, blir aktuellt ämne i ditt klassrum idag!Du får lära dig att kommunicera, diskutera och reflektera över frågor som demokrati, kommunikation, etik, miljö, genus och makt ur ekonomiska, sociala och politisk Samhällsvetenskapsprogrammet har en global profil och passar dig som vill fördjupa din förståelse i komplexa samhällsfrågor. Få kunskap om samhällsstrukturer och människors livsvillkor genom teori såväl som fältstudier och en bra grund för fortsatta studier Om du fyller i formulär på malmo.se sparas den information du valt att uppge i våra systemloggar, för att säkerställa att informationen når fram. Information om hur dina uppgifter hanteras får du i samband med att du använder det specifika formuläret. Informationen rensas från våra systemloggar var sjätte månad

Samhällsvetenskapsprogrammet - Lidköpings kommu

Naturvetenskapsprogrammet. På naturvetenskapsprogrammet ägnar du dig åt att studera den fysiska världen. Du lär dig att genom teori och laboration göra observationer och dra slutsatser. Utbildningen ger dig en bred kunskapsbas och stor valfrihet i senare studier. På naturvetenskapsprogrammet erbjuder vi en inriktning. Iriktningen. El och energiprogrammet har funnits länge på S:t Eriks gymnasium och har en lång tradition av att arbeta nära företag och branschorganisation för elbransch. S:t Eriks gymnasium har ett väl utarbetat samarbete med flera företag och lärarna arbetar ständigt med att se vilka tekniker och behov som finns för att ge eleverna en utbildning.

Poängplan för el- och energiprogrammet, inriktning dator och kommunikationsteknik. Inriktningen ger dig kunskap om dator- och nätverksteknik, webbutveckling, nätverksteknologi och service. Du får lära dig hur datorer fungerar, hur de kopplas till nätverk och hur de kan kommunicera

Beteendevetenskap , Birger SjöberggymnasietBeteendevetenskap på Fria Läroverken KalmarBeteendevetenskap på Nacka gymnasiumSamhällsvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskap, OlympiaskolanBeteendevetenskap på Sundstagymnasiet i KarlstadSamhällsvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskap, Fredrika
 • Mindre företag K3.
 • Prop. 2013/14:228.
 • QQQ vs VTI.
 • Makelaar Dieren.
 • Jana Fastigheter.
 • Not great, not terrible meme.
 • Asmongold other channel.
 • BetBurger review.
 • Rigged coin flip.
 • Vad är plusgiro.
 • Booli blogg.
 • Hyundai Internship.
 • Bitcoin logo url.
 • Strapi.
 • Bitcoin era dn.
 • Makelaar Dieren.
 • J.P. Morgan Chase Analyst.
 • Danske Bank valutakurser SEK.
 • Bao finance xDAI.
 • Raspberry Pi ps3 emulator.
 • MyCash apps.
 • Google Pay App.
 • Basprogram mvc.
 • DENT SpaceX.
 • Mäklarhuset Spanien Costa Blanca.
 • Fritidshus Västervik.
 • Nicehash effizienz.
 • Pct national entry deadlines.
 • Picasso lampa fönster.
 • Deko Wohnzimmer Wand.
 • What is PCS.
 • Nobel Prize Medicine.
 • Blue Connect manual.
 • Bitcoin tax evasion Reddit.
 • Uponor termostat.
 • Bunden ränta flytta.
 • Nextech AR stock CAD.
 • Egen skatteinbetalning enskild firma.
 • Indeed jobb Skåne.
 • SkiStar Trolldalen.
 • MSCI World Index history.