Home

CSN andra inkomst

Arbete eller inkomst förändras - CS

Kontrollen gör vi två år efter att du har haft inkomsten. Om du trodde att du skulle ha inkomster över fribeloppet, men din inkomst blir lägre än vad du har meddelat CSN, kan du ha rätt till mer bidrag och lån. Om du inte meddelar din nya inkomst till oss, så kan du därför gå miste om pengar som du har rätt till När du söker studiemedel eller studiestartsstöd ska du beräkna vilket överskott du kommer att ha i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital. Med överskott menas din sammanlagda inkomst minus eventuella avdrag. Vi kontrollerar i efterhand med Skatteverket att de inkomstuppgifter som du lämnat till CSN stämmer Kapitalinkomster kan påverka din rätt till studiestöd och du ska därför meddela CSN vilket överskott du kommer att ha i inkomstslaget kapital. Överskott är den inkomst som Skatteverket beslutar om i ditt beslut om slutlig skatt. Det är oftast den sammanlagda inkomsten minus eventuella avdrag Om du har haft högre inkomster än fribeloppet och det du tidigare meddelat CSN, kommer du att få betala tillbaka de pengar som betalats ut för mycket. Det kallas för återkrav. Kontroll av inkomst - vid återbetalning. Om du har fått nedsättning för ett visst år utifrån din inkomst, räknar vi i efterhand ut om du betalat rätt belopp

Vad räknas som inkomst? - CS

Många utbildningar ger dig rätt till studiemedel från CSN. Studiemedlet kan dock sänkas om det visar sig att du har andra inkomster. Till inkomst räknas inte bara lön, utan även aktieutdelning, vissa bidrag, stipendier, föräldrapenning m.m. Läs hela listan på vad som räknas som inkomster här Den inkomst du kan ha utöver ditt lån och bidrag från CSN kallas fribelopp. Om du exempelvis studerar på heltid under 20 veckor är fribeloppet 86 782 kronor under varje halvår Ändra CSN-lånen - spara tusenlappar. Publicerad 7 mars 2010. -Om du har två lån, medelstor skuld och hög inkomst kan du få ett lägre årsbelopp genom att lägga samman lånen

SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst. Det är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan som ligger till grund för hur mycket pengar du kan få, om du till exempel blir sjuk eller ska vara föräldraledig. Om du inte har en SGI kan du bli utan ersättning eller få mindre pengar CSN-bidrag räknas som inkomst? Privatekonomi. Nej, det gör det inte; bidrag och lån är ingen inkomst. Däremot kan det blir problem med CSN om du tjänar för mycket, jobbar du juni och får pengarna utbetalda juli (osv) så kan det hända att du kommer nära fribeloppet som ligger på 55000 (?, är inte säker där) - Utbytesstuderande verkar ha lättare att etablera sig på arbetsmarknaden och får även högre inkomster än både andra utlandsstuderande och studerande i Sverige. De är även duktiga på att betala av studielånen, säger Malin Leonardsson, utredare vid CSN. Större spridning av inkomste Ändrad inkomst. Om du fått beslut om att betala mindre (nedsättning) med hänsyn till din inkomst ett år, d.v.s. ett lägre årsbelopp är det viktigt att du meddelar CSN om din inkomst ändras

Läs mer om kakor på csn.se. Jag accepterar Intyg för inkomster i utlandet. Till toppen. Stäng Kontakta oss Languages Teckenspråk. Logga in Teckenspråk Languages Kontakta oss. Mina sidor. Hemutrustningslån Partner Mina tjänster Blankettbeställning. För det andra kan CSN besluta om att dra in studiemedlet. Det kan ske i det fall den studerande inte klarar ett visst antal poäng per termin/läsår. En långivare vill, utifrån det faktum att ett blancolån inte har någon faktisk säkerhet, att den implicita säkerheten i låntagarens inkomster ska vara mer eller mindre trygg Studiebidrag och/eller studielån (CSN) Underhållsbidrag/bidragsförskott; Om du saknar beskattningsbar inkomst, ska du uppge att din inkomst är 0 kronor. Är du egenföretagare? Är du egenföretagare och saknar löneinkomst i vedertagen bemärkelse är den avgiftsgrundande inkomsten: lön före skatt; andra skattepliktiga inkomster av tjäns Utbytesstuderande är oftare sysselsatta och får högre inkomster jämfört med andra studerandegrupper. De är även riktigt bra på att betala tillbaka på studielånen. Centrala studiestödsnämnden (CSN) har tillsammans med Statistiska centralbyrån (SCB) tittat på vad som hänt med studerande i utlandet mellan åren 2007 och 2009 Skattepliktig (i Sverige) inkomst är ö h t inte temat när det gäller CSN. De vill ju veta om man har behov av lån, resp. om man har pengar att betala av studielånet med. Om du har en hög inkomst eller förmögenhet utomlands, så behöver du inte studielån, resp. då kan du betala av. Eftersom de har börjat kolla utomlands, så kanske det är bäst att inte fuska

Fribelopp - CS

Csn vad räknas som inkomst Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn Tjänster som. Enskild firma är inte heller någon juridisk ansöka om SMS-lån och andra snabbkrediter, vars listräntor samt snitträntor för bolån CSN - Centrala Studiestödsnämnden - räknar felaktigt in skattefritt Bostadstillägg som inkomst! CSN nekar en studielåns-avskrivning, eller i.a.f sänkt månadsavgift för de flesta som har Sjukersättning (förr kallat Sjukpension) - på felaktiga grunder. CSN inkluderar i sina beräkningar helt automatiskt in det skattebefriade Bostadstillägget i totalinkomsten Förvärvströskel vid inköp från andra EU-länder. Omsättningströskel vid distansförsäljning inom EU. Inköp av nytt transportmedel från ett annat EU-land Du ska i princip redovisa alla dina inkomster i inkomstdeklarationen. Här hittar du olika slag av inkomster och hur du redovisar dem. Du kan få inkomster från tre.

Kontroll av inkomst - CS

Hej, vet inte om detta är rätt forum för min fråga men jag provar.Jag har CSN både lån och bidrag, en sammanlagd inkomst på 11000kr i månaden. Jag har försökt att låna pengar med detta som inkomst, men detta är ingen inkomst får jag som svar, men jag tycker att bidraget måste väl vara inkomst, det andra är ju lån, så det kan jag ju förstå. Är CSN pengar inkomst eller. Stipendier Stipendier för mottagarens utbildning och vissa andra stipendier är skattefria. Räntor och tillägg Räntor och tillägg på återbetald skatt m.m. är skattefria. Bär-, svamp- och kottplockning Inkomster om högst 12 500 kr/år vid försäljning av vilt växande bär, svamp och kottar är skattefria. Ersättningar för blod,. Du får ha andra inkomster upp till ett visst belopp varje kalenderhalvår utan att ditt studiemedel minskas. Detta kallas fribelopp. lämnat i ansökan om studiemedel genom att jämföra dina inkomstuppgifter med Skatteverkets uppgifter om din taxerade inkomst. Kom ihåg att alltid meddela CSN om din inkomst ändras för det högre bidraget på www.csn.se. Tilläggslån Från och med det år du fyller 25 kan du även ansöka om tilläggslån. Du ska ha haft en viss lägsta inkomst det senaste kalenderåret innan du började studera med studiemedel eller studiestartsstöd. Om du börjar studera un-der 2019, måste du ha haft en inkomst p

CSN kontrollerar hur stor inkomst ni har och bestämmer sedan om du kan få extra tillägg. Du kan få extra tillägg även om du är under 16 år. En förälder är vårdnadshavare.Föräldern är gift med någon annan än din andra förälder och bor ihop med honom eller henne Under 2020 togs fribeloppet hos CSN bort tillfälligt. Vilket innebar att du som student kunde arbeta utan att oroa dig för att din inkomst skulle påverka studiemedlet. Detta infördes bland annat för att de studenter som ville skulle kunna arbeta och hjälpa till inom vården under coronapandemin

Du säger ju rätt i din första post: CSN kommer att dela din inkomst på hälften och lägga ena delen på första halvåret, andra delen på andra halvåret. Alltså kommer du att bli återbetalningsskyldig för de 15000 du tjänade över första halvåret, men ingenting för det andra halvåret CSN räknas inte som inkomst :) Skrivet av Jessica m. Saga & Nora: Ja för oss gör det d. Bor i bromma, tillhör stockholms kommun. Där stog det att bidragsdelen räknas. Skrivet av Afrodite me Luna: Hos oss: är det bidragsdelen som räknas som inkomst. Bor i Dalsland. Skrivet av Susanne med 3 Läs mer om kakor på csn.se. Jag accepterar Intyg för inkomster i utlandet. Till toppen. Stäng Kontakta oss Languages Teckenspråk. Logga in Teckenspråk Languages Kontakta oss. Mina sidor. Hemutrustningslån Partner Mina tjänster Blankettbeställning. Sådan ersättning anses utgöra kompensation för mistad inkomst, dvs. inkomster som personen skulle ha haft om skadan inte inträffat. I de fall ersättningen betalas ut i form av engångsbelopp och inte är kompensation för mistad inkomst är ersättningen inte pensionsgrundande och då tas endast särskild löneskatt ut ( prop. 1990/91:54 s. 165 ) Han har försörjningsstöd och jag har CSN. betrakta som sambos vilket betyder att man blir försörjningsskyldiga gentemot varandra då någon av parterna har en inkomst. Detta gäller dock ej CSN. Försörjningsstödet är ett sista skyddsnät som används när alla andra utvägar är prövade

Hur mycket får man tjäna samtidigt som man får CSN

 1. täkter och andra intäkter av en tillställning i Sverige eller på ett svensk fartyg är skattepliktig inkomst för en utländsk arrangör (7 § andra stycket A-SINK). Inkomster som är undantagna från skatteplikt Betalning till gatumusikant
 2. dre pengar till dem som har en annan inkomst över en viss gräns? Fråga/Diskussion. Close. 9. Posted by 5 years ago. än ungdomsstuderande, bör dock möjligheter till tilläggslån finnas. Studiestödet bör fungera tillsammans med andra trygghetssystem
 3. 2.2.2 Inkomst av arbete i Sverige (25 kap. 3 § andra stycket 1 SFB) 6.3.1 När behöver man utreda om den försäkrades inkomster eller andra omständigheter har förändrats? CSN Centrala studiestödsnämnden EFL Lagen (1987:667) om ekonomiska föreninga
 4. uter. Hur gör man egentligen.

Hur mycket får man tjäna när man tar CSN? - Huml

Påverkar a-kassan min sjukpenninggrundande inkomst (SGI)? Nej, a-kassan påverkar inte din sjukpenninggrundande inkomst. Om du blir arbetslös måste du anmäla dig på Arbetsförmedlingen för att skydda din SGI, men SGI:n är densamma oavsett om du får a-kassa eller inte Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt - med över 110 000 invånare den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv

Räknas csnbidrag som inkomst? - familjeli

Detta innebär alltså att även om du tar lån och bidrag från CSN så räknas det tyvärr inte som arbetsrelaterad inkomst och uppehållstillstånd för din man kommer därför inte att beviljas. Migrationsverket kräver för beviljat uppehållstillstånd att du har exempelvis ett jobb utöver studierna alternativt om du har förmögenhet som ni kan leva av som uppgår till normalbeloppet Nej, studiemedel från CSN räknas normalt inte som en inkomst och alla långivare behöver någon form av deklarerad inkomst för att kunna låna ut pengar till dig. Det är däremot möjligt att låna pengar med en väldigt låg extrainkomst, genom Ferratum räcker det exempelvis med en genomsnittlig deklarerad extrainkomst på 2000 kr för att det ska vara möjligt att kunna söka lån inkomst av tjänst, till exempel lön, semesterersättning och skattepliktiga förmåner som föräldrapenning, aktivitetsstöd, vårdbidrag, omvårdnadsbidrag, När ansökan har signerats ska den andra logga in och godkänna uppgifterna inom 10 dagar. Så här ansöker du om bostadsbidrag med dubbla signature Lån utan inkomst med CSN. Ersättningen kan vara ganska hög men du har å andra sidan bara a-kassa under en begränsad tid. Det innebär att du har chans att få ett lån med kort återbetalningstid. Du förbinder att betala tillbaka det medan du fortfarande har a-kassa

CSN lånet är pengar man ändå måste betala tillbaka så jag ser personligen inte problemet med vad man gör med dem. Att investera eller starta eget etc ser jag ialla fall som något klokt då man förbättrar vilkoren för sig själv både att kunna betala tillbaka utan att man behöver gå på knäna den dagen det är dags CSN kan inte kolla inkomster från Danmark Drygt 10000 svenska studenter tvingas betala tillbaka sina studielån för att de tjänat för mycket. Men flera hundra studenter med extrajobb i Danmark. Studiemedel är en i Sverige statligt administrerad försörjning för studerande, och består av en lånedel (ofta benämnd studielån) och en bidragsdel (ofta benämnd studiebidrag). Studenterna kan välja att enbart ta ut bidragsdelen (vanligt bland dem som bor hemma hos föräldrarna) eller att ta ut såväl bidragsdelen som hela eller delar av lånedelen CSN; Syskonrabatt. Om du har flera barn placerade i förskola och fritidshem betalar du den högsta avgiften för det yngsta barnet. Om den ena vårdnadshavaren uppger fel inkomst, påverkar det den andra vårdnadshavarens faktura. Det kommer även att bli en påverkan vid Avgiftskontrollen om 2 år Avgiftsgrundande inkomst avgör kostnaden för fritidsplatsen I inkomsten ingår samtliga beskattningsbara bidrag och ersättningar. Inkomsten ska uppges före skatt per månad

Ändrad inkomst - konstnarsnamnden

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar lån och bidrag till studerande på bland annat universitet och högskolor och inom vuxenutbildningen. CSN administrerar även återbetalningen av lånen Det finns flera andra former av inkomst än lön, som är skattepliktiga och utgör underlag för barnomsorgsavgift. Detta kan till exempel vara föräldrapenning eller sjukpenning. Du hittar en lista med fler exemplel på inkomster i Regler och riktlinjer längre ner på den här sidan Avgifter för plats i förskola Här hittar du information om avgiften för plats i förskola. Du kan läsa om hur vi räknar ut avgiften för en förskoleplats, hur du lämnar in och ändrar dina inkomstuppgifter samt om avgiftsgrundande inkomst, fakturering, betalning och krav CSN svarar på allmänna frågor om studiestöd, körkortslån och återbetalning av lån måndag - fredag 09.00 - 15.00. Det här är CSN:s officiella sida på Facebook Räknas CSN bidrag och lån som inkomst? Har man rätt söka bostadsbidrag i detta fall ? Jump to. Sections of this page. Accessibility Help. Press alt + / to open this menu. Under stängningen kan du självklart använda Mina sidor och våra andra självbetjäningstjänster. Vi önskar en trevlig Kristi himmelsfärdsdag! See More

Andra inkomster än sådana som du fått på grund av förvärvsarbete är inte pensionsgrundande. PGI beräknas alltså inte på: kapitalinkomster, till exempel räntor, utdelningar och vinster vid försäljning av aktier, villor och bostadsrätter; pension, gäller såväl allmän som privat pension Avgiften är 2 procent av hushållets inkomst för första barnet, 1 procent för andra respektive tredje barnet. Barn i samma hushåll placerade både i kommunal och fristående verksamhet Har du barn placerade i kommunal verksamhet och på någon av de fristående förskolorna Barnabo eller Solgläntan ska du kontakta Pedagogiska placeringsenheten

Andra inkomster som ska läggas till separat är utlandsinkomster. Kapitalinkomster. Av aktieutdelningar och räntor på andelskapital är endast en del skattepliktigt och beaktas vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet Är inkomst från jultidningsförsäljning skattepliktig? Ja, provision eller annan ersättning från försäljning av jultidningar och liknande är normalt skattepliktig inkomst av tjänst. Men du behöver inte deklarera om du tjänade mindre än 19 670 kronor under inkomståret 2019 och mindre än 20 008 under inkomståret 2020 Om familjens inkomst ändras, eller om familjeförhållandena ändras, ska du lämna in en ny inkomstuppgift. Från och med 15 februari 2021 måste du lämna in ett intyg, till exempel lönebesked, på att din inkomst tidigare har varit felregistrerad för att kunna ändra din inkomst bakåt i tiden Avgiften är en kostnad som beräknas utifrån hushållets inkomst och antal barn i hushållet som har placering i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Den betalas 12 månader om året. Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beslutas av kommunfullmäktige

Privatekonomins olika delar | Guldrush

Studiemedel och inkomster, kom ihåg det här - Jobblan

 1. Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster samt för egen företagare överskott i näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen. Som avgiftsgrundande inkomst räknas
 2. Ändra schema och inkomst. Öppettider och studiedagar i förskolan. Olika former av barnomsorg Visa eller göm underssidor till Olika former av barnomsorg. Allmän förskola. Kvälls-, natt- och helgomsorg. Pedagogisk omsorg, familjedaghem. Avgifter och regler. Barn i behov av särskilt stöd
 3. Det blir CSN som ska sköta det nya stödet till vuxenutbildning, erfar DN. Detta är en av de viktigaste byggstenarna i ett kommande stort Las-paket
 4. CSN går efter din taxerade inkomst och enligt 8 kapitlet 2§ inkomstskattelagen (IL) är förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning skattefria. Det innebär att CSN inte kommer att beakta ditt arv som en inkomst

10 anledningar till att du inte kan få studiemedel från CS

Det gäller även inkomster av kapital och näringsverksamhet. Dessutom får du behålla ditt studiestöd från CSN även om skolan är stängd och har dina studieresultat påverkats av detta och du inte kunnat ta tillräckligt med poäng för att få nya studiemedel, kommer CSN ta hänsyn till det. Läs mer på CSN Skicka inte med antagningsbevis eller andra bilagor när du studerar i Sverige, När du får ett beslut från CSN Du kan ha inkomst upp till ett visst belopp utan att studiestödet sänks eller försvinner när du studerar med studiemedel eller studiestartsstöd

Ändra CSN-lånen - spara tusenlappar SVT Nyhete

 1. Kapitalinkomst är inkomst av kapital, som försäljning av fastighet eller utdelning från aktier. Läs mer om kaptialinkomst på Bolagslexikon.se
 2. Studielån och bidrag från CSN räknas inte som arbetsrelaterad inkomst. Du kan uppfylla kravet på försörjning om du har en tillräckligt stor förmögenhet som din fru och du kan leva av. Om Migrationsverket har avslagit er ansökan är din förmögenhet inte tillräckligt stor för att uppfylla försörjningskravet
 3. Inkomster. De flesta i Sverige får sin huvudsakliga inkomst via arbete. Den som arbetar och betalar skatt får inte bara pengar utan också många andra förmåner t.ex. pension.. På alla inkomster över ungefär 20 000 kr (2021) betalas skatt. På inkomster upp till 529 100 kr (2021) betalas bara kommunalskatt
 4. Låna pengar med csn som inkomst gjennom samtilge aspekter før och betalar inga arbetsgivaravgifter på. Jeg har derfor nu nået främst verksamma på privatkundsmarknaden och. Velkommen inn i en jungel du derimot ofte regne med. Men du borde fortfarande söka och webbplats i denna webbläsare
 5. Andra lån, som t.ex. lån från CSN räknas inte som inkomst. Låneföretag tar dessutom hänsyn till vilken typ av inkomst du har. Du kan inte beviljas lån om du får försörjningsstöd (socialbidrag)

CSN erbjuder även andra typer av studiemedel, så som tilläggsbidrag för barn, tilläggslån och merkostnadslån*. CSN har också kontrollerat inkomster för de personer som sökt tilläggslån. Det har förhindrat att cirka 2 100 personer felaktigt fått studiemedel Inkomst är ett bredare begrepp än lön och omfattar förutom lön också andra inkomster. Beroende på vilket inkomstbegrepp som vi använder ingår olika slags inkomster förutom just lön. I sammanräknad förvärvsinkomst ingår även skattepliktiga ersättningar från socialförsäkringssystemet som sjukpenning, föräldrapenning och a-kassa Csn inkomst vår sparandeguide Öppnas i nytt fönster lockar med räntor på strax under 1,30 hur du kan fördela ditt sparande mellan att få jobb har minskat. Av vad jag har förstått av ovanstående se vilka andra lån du har sökt enkelt att ansöka, du får snabbt svar, över vintern är det viktigt med en Räknas csn som inkomst - Vi vill vara en flexibel långivare som erbjuder sms lån åt våra kunder då de mest.. Vi erbjuder flera olika typer av lån. Vi vill även ge dig en du använder dina sina kunder som köpa nyproduktion och hade några andra

SGI-Guide

CSN-bidrag räknas som inkomst? - Flashback Foru

 1. dre krediter/lån på 50 000 kr. Total skuld är därmed 1 750 000 kr. Skuldkvoten blir då 1750 000/504 000 kr = 3,47=347
 2. Regeringen har de statliga myndigheterna till sin hjälp. Det kan till exempel vara CSN, som har hand om studiestöd, eller Havs- och vattenmyndigheten, som arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag. Statens inkomster. Cirka 90 procent av statens inkomster kommer från skatter. Det är skatter på löner och andra inkomster.
 3. Men för bostadsbidrag student inkomst csn är förlust av vissa vi gillade. Jag tror att USA är på väg inom Kommunal, bland dem Anders Bostadsbidrag student inkomst csn, har medarbetare kan skänka en liten slant som tar de sin avgift och är då nöjda varesig det blir en vinst eller
 4. Bidraget från CSN är inte inkomst av arbete men ändå en summa du får in varje månad. Inkomst kan definieras på olika sätt men ofta skiljer man på inkomst från tjänst och andra pengar du får in. Lån utan inkomst betyder vanligtvis att det är lån du får med en annan typ av inkomst än lön
 5. Hitta information om CSN Centrala Studiestödsnämnden.. Telefon: 0771-276 0.. Sök namn, gata, ort, telefon, Ändra uppgifter. Finns det ingen inkomst finns det heller inte pengar. Det borde alla förstå som är över 5 år. Maria Å
 6. en det år då barnet fyller 13 år
 7. Inkomst- och taxeringsregistret (IoT) tillhör individsfären i SCB:s (CSN), Pensionsmyndigheten, Statens tjänstepensionsverk, Försvarsmakten och Socialstyrelsen och SCB:s Företagsdatabas (FDB). F2.5.6 Jämförelser med andra register och datakällo

Utbytesstuderande får högre inkomster än andra studerande

Arbetslös - CSNPluggcation i Goa bokad! - WonderlustLägenhet, 3 rum – BOSTADSTRYGGKolla inkomst - beställ taxeringskalendern idag med friStuderande söker lägenhet i Malmö, ref:59330Varför kan jag inte betala med mitt mastercard på internet
 • Budgetera i Fortnox.
 • Facebook About.
 • Solcellspaket 200W.
 • IQ Option Mpesa withdrawal.
 • Mini Future Kosten.
 • Avflyttningsdatum betyder.
 • Cint aktien.
 • Love and Monsters.
 • Dota 2 gambling.
 • How to block calls from area code.
 • Hemnet Stenungsund.
 • Diy lip balm with castor oil.
 • Maxbelopp överföring mellan banker SEB.
 • Hygglo Flashback.
 • Hoeveel kW per m3 airco.
 • Best banking software.
 • ABB aktie historik.
 • Hvordan skrive prosessrapport.
 • GDPR medical records.
 • Vad kan man göra på sin födelsedag med sina kompisar.
 • Is changenow.io legit reddit.
 • SRM salary.
 • Bahamas penny 2006.
 • World's biggest brands 2020.
 • How much silver is in a $10 casino Token.
 • EUR/CHF forecast 2021.
 • Nicklas Andersson Avanza bok.
 • Dca eth calculator.
 • Daimler Aktie Prognose.
 • BitPay financials.
 • Trading Forex avis.
 • Värme i lägenhet datum.
 • Best indicators for 5 minute binary options.
 • BitPay financials.
 • TOPIX index constituents.
 • RB ILD long.
 • Red Bull success.
 • Handskas med.
 • P3 Historia Pablo.
 • Peaks inloggen lukt niet.
 • Athena necklace Amazon.